důl Gabriela / UNRRA / Mír 1

Důl založen v r. 1855, do dnešní podoby přestavěn v letech 1908-11 novým vlastníkem – Báňskou a hutní společností. R. 1924 výbuch důlních plynů poničil jámovou budovu s těžní věží, která pak byla postavena v původní podobě. Plně elektrifikován byl na přelomu 50. a 60. let 20. století. Provoz byl ukončen v r. 2000, povrchové objekty s výjimkou obou jámových budov s těžními věžemi a strojovnou s kompresorovnou jsou zbořeny. Dnes dochované objekty tvoří provozní jádro dolu. Jedná se o jedinou velikou strojovnu, proti její jihovýchodní podélné straně stojí vedle sebe dvě téměř stejné jámové budovy s těžními věžemi, jivýchodní je výdušná jáma č.1, severozápadní pak jáma č.2. Areál stavěn v jednotném architektonickém pojetí, v červeném režném zdivu, vyplňujícím nýtovanou ocelovou nosnou konstrukci, s velkoplošnými průmyslovými okny. Obě těžní věže jsou ocelové, vzpěrové. Ve své době bylo provozní řešení se dvěma symetricky postavenými věžemi a společnou strojovnou a kompresorovnou proti nim velmi pokrokové. Ze strojního zařízení se přímo v areálu nedochovalo nic, rotační kompresor ETK Demag z r. 1940 je dnes uložen v areálu dolu Anselm (Landek Park), vyžaduje restaurátorský zásah.