drážní vodojem

Vodárna je vystavěna jako samostatný objekt ve východní části areálu železničního nádraží. Sloužila pro doplňování vody do parních lokomotiv. Jedná se o věžovitou patrovou stavbu obdélného půdorysu na kamenném odsazeném soklu, v přízemí z kamenného, v patře z hrázděného zdiva, z vnější strany s dřevěným obložením, se sedlovou střechou. V interiéru je dochována železná vodní nádrž s částí rozvodů a vodoznak. Nízký sokl budovy je tvořen opracovanými bosovanými kvádry s obvodovou linkou. Fasáda přízemí je hladká, s vápennou omítkou. Vstup je situován ze strany tratě, nad prostým otvorem je vysazena mělká segmentová římsa, vytvořená v omítce se zdůrazněnými klenáky. na protilehlé straně je prolomeno velké svisle obdélné okno s podokenní římsou a též se segmentovou nadokenní římsou. Patro, oddělené oběžnou římsou, je obloženo svisle kladeným bedněním se styčnými spárami překrytými latěmi, prkna jsou na dolních koncích zdobně konkávně vykrojeny. Z předsazeného bednění je vytvořen trojúhelný štít. Interiér je na delších stranách osvětlen dvěma dřevěnými špaletovými ven a dovnitř otvíravými šestitabulkovými okny. Střecha s velkými přesahy na všechny čtyři strany, je kryta bobrovkami, čela ukončena závětrnými prky se zdobným zakončením ve tvaru voluty. Jsou osazeny dešťové žlaby bez svodů.