doly na železnou rudu na Krušné hoře

Železnorudný důl, jehož první dědičná štola Josef byla založena r. 1772, se postupně rozvíjel a fungoval až do poloviny 20. stol., těžba byla ukončena v r. 1967. Využití ložiska železné rudy lze však předpokládat již od doby keltského osídlení. Kromě chráněné památky - budovy hornického cechu v Novém Jáchymově se mnoho ze stavebních památek nedochovalo. Na západní straně návrší Krušné hory je to strojovna dolu Gabriela a obytný dvojdům, na jižní straně Krušné hory transformátor, v areálu dnešního závodu Savea v Otročiněvsi drobný zděný objekt vstupu do jámy Vilém, severně od závodu u silnice kolonie hornických domů, na západ od Otročiněvsi v údolí u Habrového potoka vstup do štoly, který je dnes součástí obytného domku. Visutá lanovka z Krušné hory do Králova Dvora a úzkokolejná dráha od štoly Zdenko se až na drobné pozůstatky nezachovaly. Těžní věž, která stála při areálu závodu č. VIII (dnes Savea) byla odvezena do muzea v Chrustenicích. Vstup do štoly Zdenko připomíná název ulice Ke štole v Novém Jáchymově, na jeho místě je obytný domek. Příjezdová cesta k tomuto domku je zřejmě pozůstatkem po dráze, která odtud vedla k závodu č. VIII a dále kolem Krušné hory .