Dolní zámek

Areál Dolního zámku v Panenských Břežanech, situovaný v dolní části obce, tvoří v současnosti jednu ze součástí areálu Výzkumného ústavu kovů, jehož jednotlivé budovy se rozkládají v původním anglickém parku, který obklopoval zámek. Kromě staveb, postavených v druhé polovině 20. století a sloužících pro potřeby výzkumného ústavu, jsou v areálu, mimo vlastní zámek, dochované ještě další historické objekty. Severovýchodně od zámecké budovy stojí menší budova vinárny a vedle vstupní brány se nachází domek čp. 84. Původní soubor doplňuje ještě pilířová brána s brankou, která uzavírá areál na západě. Předmětem ochrany je zámek, dům čp. 84, bývalá vinárna, pilířová brána s brankou a představenými sochami medvěda a kance, park s bazénem s plastikou žáby, ohradní zeď a pozemky vymezeného areálu.