Deymův palác

Ranně klasicistní palác z roku 1789 na místě 3 středověkých domů. Jednopatrový palác se dvěma dvory a zaniklou zahradou (dnes pouze salla terrena na ohradní zdi a části štítu), střechy sedlové, hlavní řešeno symetricky ve 3 osách průčelí se dvěma průjezdy s portály. Sochařská výzdoba I.F. Platzer. Samostatný patrový klasicistní dům čp.129/II do Ostrovní ulice postaven cca 1840 na místě původního domku čp.130!, jehož číslo 1884 dostal celý palác. Na parcele 838/2 u čp.129/II vydáno povolení na stavbu velké novostaby.