Děvičky

Lokalita zříceniny hradu se nachází na severovýchodní skalnaté výspě Pálavských vrchů. Vysoká obalová zeď (tl. přes 2 m) uzavírá protáhlý obdélný areál (65x19 m) se zaobleným čelem, je však ze značné části renesanční, i když využívá gotického zdiva proměnlivé výšky. Při jižní zdi se nachází spodní část několikrát přestavěného paláce, jehož krátké křídlo dispozici uprostřed přepažovalo. Celek působí dojmem hradu s plášťovou zdí, tedy typu, jenž se na Moravě začíná používat na konci 13. století a uplatňuje se přes polovinu následujícího věku. Přístup do hradu vedl severním úbočím a brána se nacházela až na východním konci hradu. Při cestě jsou dosud základy vstupního přihrádku a ještě pod ním nevelké předhradí, jehož zdi zpevňují opěrné pilíře. Když turecká armáda v r. 1529 poprvé obléhala Vídeň, toto bezprostřední nebezpečí následně vyvolalo vlnu zpevňování měst a hradů. Podobně jako na Kozím vrchu v Mikulově i na Děvičkách vystavěli na skalisku před šíjovým příkopem patrovou pětibokou dělovou baštu. Je opatřena dělovými komorami a k pokračujícímu hřebeni se obracela břitem. Chráněná plocha lokality je 5547 m2.