dělnický dům

Konstrukce budovy je provedena ze železobetonu, rámovou konstrukcí halového typu. Výplňové konstrukce jsou provedeny nejčastěji z cihelného zdiva. Stavba je zastřešena atikovou plochou střechou se střešními vpustěmi. Střešmí krytinu tvoří asfaltové pásy. Dispozičně je stavba dělena na několik částí, které jsou vzájemně propojitelné. V nejnižším podlaží pod úrovní terénu se nachází velký kinosál, který má možnost samostatného přístupu přímo z ulice Spolková. Nad ním ve stejných dizpozičních rozměrech se nachází hlavní taneční sál. Taneční sál je také přístupný z ulice Spolková, ale samostatným vlastním vchodem. Hlavní sál se nachází v úrovni prvního patra a výškový rozdíl vstupu do vlastního sálu je řešen vnitřním schodištěm. Z čelní strany ulice Spolková je ještě umístěna restaurace. V zadní části dispozice budovy se nachází tělocvična s nářaďovnou, která je samostatně přístupná ze dvora. Z dvorní strany je objekt vybaven technickými obslužnými prostorami a zásobováním. Dělnický dům byl postaven ve dvou etapách - původní budova v historizujícím pojetí z r. 1897 orientovaná podélně do ulice Spolková a na ni organicky navazující rozsáhlá dvorní vestavba ve funkcionalistickém stylu z r. 1929 podle projektu arch. Göttlichera. Část stavby z r. 1897 je dnes zbořena, na jejím místě je dnes proluka (pozemek parc.č. 53), zbylá část je v úrovni přízemí přestavěna jako vstupní část velkorysé dvorní vestavby z r. 1929. V prostoru dvora je pod vzrostlými stromy umístěn venkovní taneční parket z teraca s místem pro kapelu ,vymezený zábradlím, součást projektu z r. 1929, a dále podélný přístřešek - kuželkárna, krytá pultovou střechou, která dvůr uzavírá. V horních patrech jsou kanceláře a klubovny. Stavba obsahuje i přes značné opotřebení množství zajímavých architektonických detailů, jakými jsou vitráže, kamenné obklady, dlažby, schodišťové stupně, původní teracové podlahy, madla zábradlí, strojovna vzduchotechniky a další vzduchotechnická zařízení, vesměs intaktní dřevěné výplně stavebních otvorů. V hlavním sále je dochována dřevěná parketová podlaha, vybavení provaziště v jevištní části apod.