děkanství

Nárožní dům se nachází v severozápadním cípu Žižkova náměstí za děkanským kostelem lemován ze dvou stran ulicemi - U děkanství z východu a Děkanskou ze severu. Jeho hmota spoluvytváří prostor ve spojitosti se sousedním kostelem. Vytváří kulisu v pohledech na kostel od SZ. V dálkových pohledech se uplatňuje střecha domu ve směru SV až S v panoramatu města ze svahů nad Jordánem. Děkanská zahrada leží severně od budovy děkanství s vchodem z ulice Děkanské.