Cyrilometodějská záložna

Monumentální budova bývalé Cyrilometodějské záložny je situována v historickém jádře města Brna, v dolní (východní) části Zelného trhu, kde její průčelí vytváří jednu frontu exponované části důležitého městského prostranství. Jde o pětipodlažní budovu se zaoblenými nárožími, která je kryta valbovou střechou, v jejímž středu je na hřebeni osazena nízká oplechovaná věžice s kanelovanými sloupy. Výraznou část budovy představuje rizalit, který je prolomen sedmi okenními osami. Tvarosloví rizalitu je inspirováno formami průčelí antického chrámu. Jeho přízemí je obloženo tmavým mramorovým obkladem. V úrovni druhého a třetího patra jej člení čtveřice kanelovaných tříčtvrtečních sloupů, mezi nimiž jsou osazeny reliéfní desky s postavami puttů držících různé symboly. Ve druhém patře se v rizalitu nachází francouzská okna s balkony, jež jsou opatřeny dekorativními litinovými mřížemi. Nad sloupy jsou osazeny čtyři sochy personifikací od Václava Hynka Macha (Práce, Orba, Spořivost, Průmysl). Rizalit završuje nízký trojúhelný fronton s pěticí oválných půdních okének. Po stranách rizalitu se z každé strany nachází ještě po dvou okenních osách, nad okny prvního patra se nachází reliéfní masky s rohy hojnosti. Zaoblená nároží jsou ve čtvrtém patře ukončena balkony. Průčelí do Květinářské ulice je pětiosé, v úrovni prvního a druhého patra má v ose zaoblený arkýř, ve třetím patře ukončený balkonem. Hlavní vstup do budovy je opatřen mohutnými kovovými dveřmi s dekorativním nýtováním a reliéfními prvky s motivem loga Cyrilometodějské záložny. Okna v přízemí jsou opatřena dekorativními mřížemi, u nichž se opakuje logo záložny a roh hojnosti. Vstupní chodba je klenuta valenou klenbou se štukovým kazetováním. Z chodby se vstupuje na schodiště s dochovaným dekorativním zábradlím. Vstup do bývalé bankovní haly je obložený mramorem. Nad ním je osazen bronzový reliéf s alegorií Hojnosti, jehož autorem je Václav Hynek Mach. Bývalá bankovní hala (dnes recepce hotelu) je velkorysým prostorem s arkádou v přízemí a kolonádovým ochozem v patře, opatřená mramorovými obklady a zastřešená proskleným dekorativním stropem. Nad oblouky arkád jsou osazeny štukové reliéfy znamení zvěrokruhu, jejichž autorem je Otomar Rábl. V parapetech kolonády v patře jsou osazeny dekorativní kovové výplně. V přízemí budovy je situována restaurace, dvě kavárny a hotelová recepce, v patrech se nachází hotelové pokoje a další příslušenství.