činžovní dvojdům

KP tvoří: dům čp.36, dům čp.37 prostředí KP tvoří: ohradní zeď, branka, dělící zeď, altán (vše na dvoře parc. 41) Spojené čtyřpatrové domy Pražského pohřebního bratrstva stojí na obdélné rohové parcele, mají deset os a oplechované podkroví. Fasády jsou jednotně řešeny, velmi jednoduché, wagnerovské, s geometrickým dekorem, portály „ústupkové“. Velké nečleněné plochy jsou zčásti lemovány perlovcem. 1. Spolkový dům čp.36 byl postaven roku 1911 na obdélném půdoryse s uličním šestiosým průčelím. Dům je šestipodlažní s obytným podkrovím. Fasády členěny elegantním geometrickým dekorem a svislými pásy perlovce. Nad čtvrtým a pátým podlažím výrazně vyložená římsa. Podkroví kryto měděným plechem. V 1. patře zasedací síně z nichž nárožní síň je přes celou šíři domu s vysokými okny v 5 polygonálních arkýřích. 2. Obytný dům čp. 37 je postaven v nárožní poloze na půdoryse L. Průčelí má čtyř a šestiosé. Dům je šestipodlažní s obytným podkrovím. Fasády členěny elegantním geometrickým dekorem. Na první a páté ose fasády do Maiselovy ulice jsou nad prvním podlažím polygonální arkýře přes 3 podlaží.