činžovní dům se sgrafity Mikoláše Alše

Čtyřetážní obytný dům má šestiosé průčelí s dvěma podklenutými balkóny v prvním patře. Portál se nachází na třetí ose zleva. Přízemí je kvádrované se zvýrazněnými klenáky pravoúhlých oken a portálu. Prostor pater je vertikálně členěn rustikovými pásy mezi okny. Mezi okenními římsami jsou vloženy parapetní výplně se sgrafity s náměty vodního ptactva (labuť, kachna, volavka, čáp-dle kartonů Mikoláše Alše provedl K. Klusáček) na pozadí červených cihel. Vstupní vestibul je zaklenut třemi poly křížové klenby s dekorativními svorníky. Je zde dochovaná štuková výzdoba povětšinou rostliného dekoru inspirovaného secesní ornamentikou. Mezipodesty schodiště mají zrcadlovou klenbu, v nejvyšším patře je mělká segmentová klenba do traverz. Na hladké dvorní fasádě vystupují po stranách dva nízké rizality.