činžovní dům s kavárnou a kinem Svět

Palác Svět je trojkřídlá konstruktivistická stavba, s dvěma křídly obytných domů, obchody kavárnou a slavným kinem v suterénu. Palác stojí na lichobežníkové parcele; ulice Zenklovu a Chocholouškovu lemují dva činžovní pětipatrové domy s 6. patrem ustupujícím. Křídla svírají úhel cca 40° který směrem do Elznicova náměstí uzavírá snížené křídlo se širokým vstupem, s restaurací a automatem v přízemí, kavárnou s terasou v 1. a 2. patře a kinem v suterénu. Průčelí do Elsnicova náměstí je přísně osově symetrické. Jeho hlavním motivem je jehké zalomení ke střední ose a dramatický kontrast šestiptrových bloků po obvodu s vloženým pouze dvoupatrovým (3NP) středním křídlem. Plasticitu průčelí určuje předstupující vstupní rizait a trojí výškové odstupnění hmot, kdy ze štítů obytných křídel (jinak ve vyšších patrech bez oken) symetricky vystupují dva arkýře v úrovni 3. a 4. patra, přisazené k vnitřní hraně nároží. Střední osu kompozice završuje železný globus, osazený na markýze nad terasou střední části. Uliční křídla již symetrii nedodržují; směrem do Zenklovy ulice vystupuje rizalit kavárny s terasou. Přízemí prolamují široké výlohy obchodů s železnými roletami, v patře, kde byla kavárna, jsou okna takřka pásová s kovovými rámy a betonovými sloupky, a u obytných křídel pak obdélná šestidílná dřevěná. Fasáda činžovních domů je omítaná (žlutavá); parter je do úrovně parapetu třetího patra řešen průběžými pásy keramického obkladu s lesklou glazurou ve dvou barvách červenohnědé a tmavě vínové. Podobné barevné ladění přechází i do interiéru v podobě dlažby. Centrální vestibul spojuje hlavní schodiště obou činžovních domů, ústí sem i vstup do restaurace a kina v suterénu. V zadní části završen žb. trámovým stropem s luxferovými výplněmi, v přední části je plochý, omítaný. V ose vstupu je ve dvore situována bývalá pokladna kina, lemovaná dvěma výškove obdélnými poli se skleněnými mozaikami s alegorickými figurami Umění a Obchodu (Merkur). Mozaika vlevo je značena "ATELIER J. TUMPACH PRAHA XII". Dekorativní geometrická výzdoba stěn je i ve východech z kina (půlkruhové motivy kolem středového terče). Zajímavostí objektu je kromě jeho výceúčelové dispozice i jeho konstrukční řešení - jeho základy staojí až pod hlůadinou spodní vody, proto zde byla instalována obří olověná vana, v níž je osazena železobetonová konstrukce.