činžovní dům Mozarteum

Půdorys domu je rozdělen na trojtraktové ul.křídlo o výšce pěti pater a na dvoutraktové křídlo dvorní,které do r.1922 bylo o patro nižší.Obě křídla spojuje úzký komunikační krček s dvouramenným schodištěm a chodbou.Ze zadního křídla vybíhá do prostoru Františkánské zahrady jednopatrové těleso koncertního sálu,na němž původně spočívala střešní zahrada,jedna z prvních toho druhu v moderní architektuře.V přízemí a 1.p. se kombinuje pilířová a zděná konstrukce,patrně s železobetonovými překlady,konstrukce horních pater je zděná.S výjimkou sedlové stříšky nad ul.křídlem má stavba ploché střechy.Mezi pilíře v přízemí zdobené ženskými polofigurami od Jana Štursy jsou vkomponovány portály vstupů a veliký obchodní výkladec.Před pilíře 1.p. je vysunuto pásové okno v dřevěném oplechovaném rámu zaplňující téměř celou šíři fasády.V dalších patrech je fasáda trojosá.Její dekorativní plochy z neomítaných cihel,vsazené do mohutného železobetonového rámu,patro za patrem ustupují dozadu a spolu s tím sílí svazky betonových lisen,jimiž je fasáda vertikálně členěna.Horizontálně ji překřižují prosté parapetní římsy,sdružené pod horním břevnem rámu do příznačného stupínkovitého útvaru.Nahoře fasádu korunuje trojúhelníkový štít sedlové stříšky s obdobným systémem lisen a stupínkovité římsy.Fasády do Františkánské zahrady jsou hladké,ukončené nahoře prostým kovovým a betonovým zábradlím.V interiérech prodejny v přízemí se zachovala zábradlí mezaninových galerií,zbytky pův.detailů lze nalézt i v prostoru vestibulu a schodiště.