činžovní dům

Dům stojí v Žižkově ulici a nachází se na území ochranného pásma hradebního systému města České Budějovice. Pozoruhodné je převážně zdobné průčelí, členěné řadou prvků jako např. pilastry, plastická kvádrová bosáž, profilované římsy se zubořezem, nadokenní a podokenní římsy, prvky jako maskarony v klenácích, festony, kuželové sloupky apod. Osově situovaný atikový štítek „rizalitu“ byl bohužel odstraněn – zřejmě po roce 1945. Dvorní průčelí je hladké, nepozoruhodné. Do objektu se vstupuje z vysokého klenutého průjezdu s plackami.