činžovní dům

Dvoupatrový nárožní objekt je podsklepen a zastřešen sedlovou střechou. Ve střešní rovině směrem do ulice se nachází novodobý vikýř s pultovou střechou. Ve střešních rovinách byla při úpravě půdy na podkroví prolomena střešní okna. Výrazný prvek průčelí představuje válcové nároží s ozdobnou kopulí. Bohatě členěné historizující fasády nesou prvky neorenesance a hlavně neobaroku, jsou členěny řadou prvků jako např. polosloupy, pilastry, plastická pásová bosáž, profilované patrové, parapetní a nadokenní římsy, korunní římsa se zubořezem, vejcovcem a perlovcem, volutové klenáky, kuželové sloupky v parapetních polích, segmentové a přerušované nadokenní frontony apod. Vertikálně je průčelí členěno na sokl, přízemí s výraznější pásovou bosáží, první patro střídající okna flankovaná pilastry a polosloupy nesoucími frontony a druhé patro s jednotnými jednoduššími šambránami, jednotlivé úrovně jsou navzájem odděleny profilovanými římsami. Vstupní osa do Žižkovy třídy je zvýrazněna balkonem s vykonzolením ve tvaru mušle. Vstupní dveře do průjezdu jsou nové široké dvoukřídlé v horní třetině prosklené, s vysokým nadsvětlíkem, dveře na dvůr jsou stejné. Okna jsou vesměs vyměněná, jsou dělena do "T", jedná se o novodobá okna s plastovými rámy, ve druhém patře se dochovala ještě původní dřevěná okna. Dvorní průčelí je hladké, se zateplenou fasádou, prolamují jej obdélná okna v různých velikostech a vstup do průjezdu. Za domem je úzký pruh pozemku, je vydlážděn betonovou dlažbou, ze severní strany je obehnán dřevěným plotem s podezdívkou, na východní hranici je zeď z KB bloků.