činžovní dům

Řadový dům dvou- a třítraktové dispozice se sedlovou střechou s třípatrovým hlavním průčelím o sedmi osách. Středový edikulový portál vrcholí balkonem nad masivním kladím. V jeho cviklech se objevují antikizující postavy muže a ženy. Okna v bosovaném přízemí jsou polokruhově zakončená, pásově rustikované 1. a 2. patro prolamují pravoúhlá okna se segmentovými, resp. trojúhelnými frontony (ve 2. patře). Okna 3. patra jsou opět klenutá půlkruhem a završená rovnými římsami. Meziokenní pilíře zdobí sgrafita. Vestibul s osovým schodištěm do zvýšeného přízemí je plochostropý, stěny člení polopilíře. Dveře od bytů zvýšeného přízemí završují trojúhelné frontony na palmetou krytých konsolách. V roce 1923 proběhly úpravy interiéru a nad jižní částí dvorního průčelí byl zřízen podkrovní byt pod terasou, roku 1934 bylo v těchto místech zřízeno nové schodiště mezi byty 2. a 3. patra. Ještě v roce 1927 byl upraven rampový průjezd levou osou suterénu do dvorních garáží, které byly v roce 1929 rozšířeny. V roce 2002 byla ukončena celková rekonstrukce.