činžovní dům

Řadový činžovní šestipodlažní dům o šesti okenních osách na místě barokního domu U Kněžourků, zbouraném v rámci asanace Podskalí. Jedná se o trojtraktovou dispozici na obdélném půdorysu s obdélným dvorem. Hlavní fasáda do ulice hladká, členěna po stranách dvěma mělce vyklenutými segmentovými arkýři, probíhajícími od prvního do třetího patra. Jsou zakončeny balustrovou atikou. Mezi nimi na krakorcích balkony s litinovým zábradlím v 1. až 3. patře. V ose průčelí vstupní portál, lemovaný skulpturami atlantů, držících mohutné kladí. Mají u nohou hlavy. Zvýšené přízemí od prvního patra odděleno kordonovou římsou, která je pod arkýři profilovaná. Fasáda zdobena štukovými geometrickými ornamenty a freskami. Vstupní prostor schodiště se štukovou výzdobou stěn a stropu. Hlavní schodiště domu s ozdobným litinovým zábradlím s listovými motivy jinanu dvoulaločného. Dvorní fasáda hladká, kolem oken zdrsněná omítka. Dvůr nezastavěn. Na dvůr na balkony se otevírají v každém patře secesní dveře s vitrajemi.Dochovány secesní zárubně bytových dveří. Stropy nad schodištěm zdobeny štukovými konzolkami.