činžovní dům

Vilový dvoupatrový objekt se zvýšeným přízemím v neorenesančním stylu se secesními znaky z roku 1902 postavený pro stavitele Sýkoru. Později byla provedena přístavba nárožní části s terasou, další dílčí úpravy následovaly roku 1928. Zajímavá nikoliv řadová neorenesanční fasáda je završena lunetovou římsou zdobenou freskami, dům je ukončen atikou a štíty. Snížená nárožní část domu je ukončena plochou střechou s terasou. Ve střední části fasády probíhá v 1. a 2.patře mělký pravoúhle vystupující arkýř. Přízemí je členěno bosáží, ve střední ose je otvor vstupního portálu. Vstup je lemován pilastry s korintskými hlavicemi a konzolami nesoucími segmentovou klenbičku. Pod klenbičkou je nad vstupem drobné okrouhlé okno. Okna jsou obdélná, se šambránami a nadokenními římsami v 1.a 2.patře. V ose s arkýřem je parapetní pás s malbami s motivem znaku malířského cechu. V interiéru je uplatněn monumentální umělecky působivý prostor schodiště se sochařskou a malířskou výzdobou. Na podestě mezi 1. a 2. patrem je na pilíři schodiště umístěna plastika Merkura. Po stranách na stěnách dvě malby (orající sedlák s letohrádkem Hvězda, Sokolská jízda před Karlštejnem) a malby se znakem cechu pražských malířů.