cihlový vodojem z let 1896–1900

Druhý vodojem areálu na Žlutém kopci pochází z 90. let 19. století. Jedná se o cihlovou architekturu obdélného půdorysu o rozměrech 45 x 70 m a výšce cca 8 m. Z rovného betonového dna vyrůstá les pilířů půlkruhově zaklenutých arkád členící prostor do sledu lodí zaklenutých valenými klenbami. Pilíře mají odstupněné patky tvaru komolého jehlanu, v místech kde je konstrukce zesílena segmentově zaklenutým pasem vybíhají z pilířů pilastry nesoucí záklenky pasů. I zde se v severovýchodním koutě dochovaly zbytky armatur v podobě silně zkorodovaného potrubí a železné stupně vsazené do cihlové stěny vedoucí ke čtvercovému vstupu s poklopem v podlaze nízké stavby kryjící vstup a kruhové ventily vodovodního potrubí (tato stavba není předmětem návrhu).