chlév

Předmětný objekt chléva je zděná přízemní stavba na půdorysu písmene „L“, příčně orientovaná k hlavním,u obytnému objektu dvora. Objekt je zastřešen sedlovou střechou pokrytou pálenou taškovou krytinou. Stavba je konstruována ze smíšeného zdiva s užitím místní opuky a cihel. Okenní otvory jsou obdélné, v rizalitu výškově obdélné, osazené nepůvodními dřevěnými výplněmi s „T“ členěním a novodobými mřížemi. Omítky fasád z velké plochy absentují, z architektonického členění je zachován pouze profil hlavní římsy. Na objektu byly dlouhodobě zřetelné pokročilé statické poruchy, uvolnění vazeb krovu, vyklonění severní stěny hlavního (uličního) průčelí rizalitu. Při prohlídce interiéru objektu byla zřetelná konstrukce krovu stavby řešená hambalkovou soustavou s ležatými stolicemi. Střešní krytina je použita drážková taška.