Černínský palác

Černínský palác tvoří rozsáhlý komplex na západní straně Loretánského náměstí, do kterého se obrací hlavní fasádou. Stavební komplex na protáhlém obdélném půdorysu obsahuje čtyři křídla, která s příčným středním křídlem uzavírají dva arkádové dvory. Hlavní křídlo a křídlo severní zahradní jsou třípatrová, ostatní jednopatrová. Severní křídlo se v přízemí otvírá salou terrenou do obdélné dvouúrovňové zahrady. K historickému palácovému bloku přiléhá mladší tzv. Janákova přístavba administrativních křídel areálu. V ose zahrady je umístěna oranžerie. Architektonizovaná zahrada obsahuje řadu prvků (kašny, terasní zdi aj.).