C. k. zeměbranecká kasárna arcivévody Rainera

Jedná se o dvě původně samostatně stojící dvoupatrové budovy obdélného půdorysu spojené později přízemním nárožním křídlem. Křídlo stojící na ulici Úvoz má 29 okenních os (prostřední 3 rizalit), kratší strana 4 osy. Křídlo na Údolní ulici má celkem 39 okenních os (prostředních 7 rizalit), na kratší straně 3 osy. Spojovací křídlo je do ulice tříboké (do výplní nad obdélnými okny jsou vložené klenáky, meziokenní plochy jsou zdobené svislým rýhováním, nad hlavní římsou krátká atika - nese název školy a fakulty), hluboko do vnitrobloku je vysunutý přednáškový sál oktogonálního půdorysu. Dvorní fasády jsou vesměs hladké.