bývalý měšťanský pivovar, dnes galerie Benedikta Rejta

Galerie, umístěná v původní budově městského pivovaru, byla do současné podoby přestavěna v letech 1992-1998 dle projektu tria architektů: Emil Přikryl, Tomáš Bezpalec a Tomáš Novotný. Její severní stěna je součástí městského opevnění, které je zapsáno jako samostatná kulturní památka pod r. č. 43701/5-1005. Součástí opevnění je rovněž pivovarská vodárenská věž, nacházející se v severozápadní části pozemku.