bývalý jezuitský dvůr

Areál bývalého jesuitského dvora v západní části Českého Předměstí, na rozcestí Konojedské a Rybniční ulice, v severozápadní části Českého předměstí, severně od rybníka Barvíř. Seskupení zemědělských staveb, dnes již pozměněné funkce kolem rozlehlého dvora. Původně jako kulturní památky vedená druhá brána byla v severovýchodním rohu areálu a byla neznámo kdy demolovaná, včetně přiléhající ohradní zdi. čísla parcel areálu ochrana s pozemkem: 423, 424; 425/1; 426/1; 427; 428/1; 429/1; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 452; 453; 454/1; 454/2; 454/4; 454/6; 454/7; 454/8; 454/9; 454/10; 454/11; 454/12; 455; 456 ochrana jen části staveb: 451 ochrana bez staveb: 425/2; 426/2; 428/2; 428/3; 429/2; 454/3; 454/5