bývalé krematorium

Krematorium je novoklasicistní hranolová budova s kopulí, s nižší předsíní se sloupy a štítem a apsidovitým závěrem. Výraznými prvky jsou vstupní portikus a rovněž čtyři komíny, situované v nárožích a v horní části opatřené reliéfní figurální výzdobou. Před krematoriem je rampa zaobleného půdorysu, lemovaná nízkými zídkami - umožňuje přístup k jednoramennému schodišti k hlavnímu vstupu do budovy. Pod rampou je v ose schodiště dvoustupňový bazén, jehož vysoká zadní stěna má reliéfní výzdobu.