bývalé kino s kavárnou

Obdélníková patrová budova s centrálně položeným promítacím sálem na pilířové konstrukci je doplněna vstupní halou a přiléhající kavárnou na patro. Střecha rovná. V 50. letech 20. století proběhly stavební úpravy (uzavření teras a otevřeného schodiště), které však nijak nenarušily proporce stavby a promyšlenost konceptu. Předmět památkové ochrany tvoří bývalé kino s kavárnou s pozemkem parc. č. 29/1 a 29/2.