bývalá obecná škola

1) bývalá obecná škola 2) zahrada 3) tarasní zeď s brankou 4) pomník padlým s bustou TGM Areál bývalé obecné školy stojí v jihozápadní části osady Planá, při severní straně komunikace vedoucí do Nynic. Stavba je situována na západním okraji rozlehlé zahrady v mírném svahu, před jižním průčelím budovy je osazen pomník padlým s bustou T. G. Masaryka. Zahrada má zhruba lichoběžníkový půdorys a z jižní strany je vymezena tarasní zdí z lomového kamene, která sleduje komunikaci. V západní části tarasní zdi, v konkávně zaobleném úseku, je vložena vstupní branka. Za brankou navazuje přístupová cesta ke školní budově s dvojicí kamenných schodišť.