bývalá Anglorakouská banka, dnes knihovna

Řadový zděný omítaný třípatrový dům o 4 okenních osách. Na průčelní budovu na téměř čtvercovém půdorysu navazuje pravé dvorní křídlo. Průčelí budovy je řešeno značně honosně. V ose přízemí v šíři dvou os monumentální vstupní portál někdejší banky. Dórské sloupy nesou segmentově zaklenutý štít zdobený rohy hojnosti; celá tato edikula je prosklena, uprostřed zřízen menší a nižší vlastní vchod, rámovaný tordovanými sloupky, s rovným překladem. Na něm jsou voluty, obdélný rámec je roubený vejcovodem. V levé ose přízemí vysoký úzký vstup uzavřený původními mřížovými dveřmi. Vedle vstupu úzké okno oddělené slabým sloupkem. Motivu vchodu na pravé straně přízemí odpovídá sloupem rozdělené okno. Patra osvětlují čtyři okna, z nichž krajní jsou pojata jako arkýřky. Řešení spodní poloviny fasády ukončuje vysoká římsa s hladkým vlysem. Druhé a třetí patro spojují mezi okny probíhající lisény. Mezi krajními okny a střední dvojicí oken stojí na zmíněné římse plastiky putti. Pod hlavní římsou probíhá pás listových závitnic. Fasádu ukončuje nízký trojúhelný štít s oválným okénkem v tympanonu.