býv. čekárna městské elektrické dráhy

Objekt je situován na jižní straně náměstí Republiky. Volně stojící drobná přízemní zděná omítaná stavba na přibližně čtvercovém půdorysu s krátkými bočními křídly. Střecha nad centrální částí mansardová, nad křídly valbová, krytá plechem. Hlavní jižní průčelí v ose prolomeno širokým segmentovým proskleným otvorem s vloženými vstupními dveřmi, nad ním umístěn štukový reliéfní znak města Plzně. V bočních křídlech obdélné vstupy s proskleným na tabulky děleným nadsvětlíkem. V bočních stěnách křídel obdélná okna s obdobně řešeným nadsvětlíkem. Fasády zakončuje kladí s drobnými štukovými prvky ve vlysu. Korunní římsa jemně profilovaná, nad hlavním vstupem se segmentově vypíná. V suterénu jsou situovány veřejné záchodky.