bunkr

Bunkr je situovaný v náspu silnice mezi obcemi Dolní Bezděkov a Bratronice. Silnice tvoří v údolí říčky Kačák térenní vlnu, která byla využita pro zabudováni objektu do náspu silnice. Vznikla tak atypická varianta lehkého objektu, jehož střílny svírají úhel 200 stupňů. Bunkr - LO vz. 37/A-200atyp. - měl za úkol prostřelovat podélně údolí potoka, který v bezprostřední blízkosti kříží vozovku. Silnice tvoří strop bunkru a obě střelecké místnosti vyčnívají do boku silničního náspu. Předmětem ochrany je bunkr (nadzemní i podzemní část) a k němu náležející pozemky.