budova bývalých koupelen a šaten

Budova bývalých koupelen a šaten je zděný omítnutý objekt členitého podélného půdorysu. Jeho základem je nízká obdélná halová stavba, kterou prostupují dvě kolmo situované vysoké haly, kryté sedlovými střechami v hřebeni střechy (zřejmě jde o původní řetízkové šatny). Tyto vysoké haly ukončují štíty s tabulovými nástavci. Prostor osvětlují dělená průmyslová okna – v nižší podélné části obdélná, ve štítových stranách vysokých hal vždy tři okna, nahoře zakončená segmentovým obloukem. Fasády člení ve štítových průčelích pilastry, lizény a římsy, ostatní fasády jsou jednodušší. Jednotlivé části stavby mají sedlové střechy.