boží muka

Těleso objektu je posazeno na základ ze dvou prahů sepnutých železnými sponami. Podnož tvoří čtvercová patka s odskokem, výrazným výžlabkem a druhým odskokem. Dřík, který má mírně konický tvar se sraženými hranami, se v horní části rozšiřuje výžlabkem a pokračuje oblounem, vytvářejícím dělící římsu. Na ni je osazená kaplice,která nese v průčelí reliéf kříže bez korpusu, přes nějž je zkřížena tyč s houbou a kopí a v jeho patě tři hřeby vetknuté do srdce, vpravo průčelí je kalvárie, vzadu začíná text IM*1602/IAR*HABE/ICH*VALTIN/KLUK*MID*A/GNETA*MEIN/ER*WIRTIN/DISE*ANDACHT/GOD*DEM*ALE/CHTIGEN a vlevo pokračuje ZUR*LOB*VAT/ER*UND ZU/ENEM*EWIGEN/ GEDECHTINIS/MACHEN*LA/SEN*GOT*SEI/MID*UNS*ALEN/AMEN. V překladu V 1602 roce ja Valtin Kluk s Agnetou mojí hospodyní tuto památku Bohu všemohoucímu ku chvále otce a mě ku věčné památce nechal sdělat. Bůh s námi všemi, amen. Kaplice je ukončena dvakrát odstupňovanou římsičkou, překrytou záklopovou deskou s esovitě profilovaným okrajem. Pod záklopovou deskou a oblounovou římsou jsou drobné znaky. Na záklopové desce leží jehlanec, z něhož vyrůstá kříž otočený k cestě.