boží muka

Samostatně stojící pilířová boží muka z pískovce cca 3 m vysoká. Přímo na zemi osazený čtyřboký dřík, v polovině výšky se zúženou částí ukončenou prstencem ve tvaru stříšky, v horní části s abakusem téhož tvaru. Na něm je osazeny vlastní kaplice s půlkruhovým zakončením, ve které je vetknut železný kříž. V orámovaných plochách kaplice jsou reliéfy – v předu Ukřižování s Pannou Marií a Sv. Janem, vpravo Zmrtvýchvstání, vzadu Navštívení P. Marie a vlevo nápis kapitálkou: ANNO 1564 IAR/ ICH MERTEN NAI/ ENIN VNTER MER/ AV HAB DIE STAND/ SEVLE GOT DEM/ ALMECHTIGEN/ CV LOB VND ER/ AVF RICHTEN LASS/ EN ZVEINER EW/ IGEN GEDECHT//.