boží muka

Samostatně stojící pilířová boží muka, postavena z cihelného zdiva, omítnuta hladkou vápennou omítkou bílé barvy. Půdorys čtvercový. Na nízký sokl navazuje čtyřboký pilíř, dělený kordónovou římsou. Dolní část členěna lizénovými pásy na nárožích, horní pilastry s profilovanými hlavicemi. Mezi pilastry ze všech stran niky nad nimi obdélné vpadliny s ornamentálním dekorem. Na profilovanou korunní římsu je osazena pískovcová stanová stříška.