boží muka

Zděná pilířková boží muka na čtvercovém půdorysu 134 x 134 cm, bez orientace. Boží muka vyrůstají na výrazně rozšířeném betonovém podstavci obdélného půdorysu s hranami zkosenými k patě božích muk. Dle starší fotodokumentace byl podstavec mohutnější, čtvercový a plnil dříve i dnes funkci zpevňovací, dříve však výrazněji zasahoval do břehu (dáno nižší úrovní hladiny před vzdutím hladiny Orlické přehrady). Vlastní boží muka vyrůstají z nízkého betonového soklu výšky 11 cm s mírně zkosenými hranami. Dřík hranolový, rozdělený nad polovinou výšky jednoduchou oblounovou římsou. Spodní, větší část dříku člení na každé straně mělké obdélné vpadliny rozměrů 123 x 56 cm, hladce omítané, bez výzdoby. Vpadliny vyplňují většinu plochy jednotlivých stěn. Horní část dříku člení menší niky obdélného půdorysu se stlačeně segmentovým ukončením. Pouze na severní straně je nika na půdorysu půlkruhová, zakončená konchou. Dřík ukončuje mohutná profilovaná korunní římsa vystupující z hmoty dříku. Římsa je trojitá, spodní 2 části zaoblené, horní obdélná. Římsa nese velmi nízkou jehlancovou oplechovanou stříšku, ukončenou vysokým železným křížem s listovým ukončením ramen, mezi rameny pásková točenice. Vpadliny ve spodní části dříku i niky v horní části dříku jsou bez výzdoby, případná malířská či sochařská výzdoba nedochována, není známa ani její podoba.