boží muka

Boží muka stojí v extravilánu vsi, jižně od areálu zámku, na západní straně silnice,která vede od zdi zámeckých zahrad k jihu, při křížení s polními cestami z nichž jedna vede asi 0,5 km na západ do Dolních Encovan a druhá asi 1,5 km na východ do Polep. Boží muka mají tvar asi 3,5 m vysokého hranolu, čtvercového půdorysu, postaveného z cihelného hladce omítnutého zdiva a zakončeného sedlovou stříškou krytou dobře vypálenými cihlami. Stříšku korunoval kovaný železný patriarší (desetihrotý) křížek. Na výšku jsou římsami děleny na tři části. Spodní má tvar komolého jehlanu, je bez členění a asi na jižní straně měla osazenu obdélnou opukovou desku s nápisem: Im Jahre Christi 1732 den 26 Februarii ist allhier Dorothaea Tstürmin aüsz Gastdorff ermordet worden Střední nejvyšší část má na všech čtyřech stranách po konchou zaklenuté nice. Horní část (poloviční výšky části střední) má na všech čtyřech stranách po pravoúhlém výklenku v němž asi bývalo po obrázku (soudě dle starších popisů býval alespoň jeden), na východní a západní straně je tato část zakončena nad římsou malým trojúhelným dosti vysokým tympanonem. Asi z jižní strany vedly k božím mukám tři schodišťové stupně, asi pískovcové „slušné kamenické práce“, jak tvrdí popis Jana Sedláka z Křešic čp. 1, z dubna 1960.