boží muka

Jedná se o kamenná sloupková boží muka o celkové výši asi 3,7 m. Skládají se z dvoustupňové základny, soklu, sloupku a kaplice. Celkový půdorysný rozměr základny je 2,04 x 2,01 m. Její výše je pak 0,2 m. Přitom první stupeň základny je téměř zcela zapuštěn do terénu. Navazující sokl dosahuje celkové výšky 1,17 m a skládá se z patky soklu, dříku soklu a hlavice soklu. Patka soklu má půdorysné rozměry o velikosti 0,86 x 0,84 m a výši 0,30 m. Dřík soklu je vysoký 0,67 m a jeho půdorysné rozměry jsou 0,55 x 0,55 m. Hlavice soklu je vysoká 0,20 m a její půdorysné rozměry mírně přesahují půdorysné rozměry patky. Hlavice soklu má konkrétně půdorysný rozměr 0,92 x 0,91 m. Sloupek božích muk má celkovou výši 1,7 m a opět se skládá z patky, dříku a hlavice. Patka sloupku má půdorysné rozměry 0,55 x 0,56 m a výši 17 cm. Dřík sloupku se směrem nahoru postupně zužuje. Výraznější zúžení je přitom patrné v jeho horní polovině. Dřík má prakticky čtvercový profil a opticky se skládá ze dvou částí o nestejné výši. Dolní část, která zaujímá asi 1/3 výšky sloupku, má krychlový tvar a na její západní straně je vytesán nápis IRW a pod ním datace 1685. Na východní straně dolní části dříku sloupku je vytesán nápis: „Renov. 1860“. Půdorysné rozměry dolní části dříku jsou 0,38 x 0,37 m. Sloupek božích muk je ukončen tradičně hlavicí. Na hlavici sloupku je umístěna čtyřboká kaplice o výši 0,57 m. V reliéfně provedených arkádách kaplice se nenachází žádné výjevy. Lze předpokládat, že zde byly umístěny malířské výjevy z Kristova umučení či navazující události z dějin spásy zhotovené na plechovém podkladě. Ty se ovšem do současnosti nedochovaly. Na vrcholu kaplice taktéž schází kříž. Celá boží muka jsou patrně zhotovena ze žuly.