boží muka

Ze čtyřboké základny ukončené komolým jehlanem vyrůstá vysoká hranolová patka pokračující dříkem se zkosenými hranami, zkosení přechází pod hlavicí a nad patkou splávky v ostrou hranu. Dřík je ukončen vyloženou římsou s oblounovou profilací, na níž je prostřednictvím výžlabku posazena hranolová kaplice prolomená na 3 stranách obdélnými otvory nahoře i dole vykrojenými do sedlového tvaru. Kaplice je završena nízkým komolým jehlanem, ze kterého vyrůstá dvouramenný kovaný kříž zdobený volutovými motivy a rozetami. Na čelní straně dříku božích muk vystupuje reliéfní erb nesoucí benediktinský znak. V kaplici je umístěna drobná socha Piety od Josefa Břenka.