boží muka

Boží muka stojí ve střední části zlonického náměstí, původně však stála nedaleko kostela sv. Isidora v Budenicích, na cestě k Jarpicím. Na vrcholu toskánského sloupu je umístěna hranolová kaplička, ukončená zkosenou jehlancovou stříškou. V mělkých nikách jejích čtyř stěn jsou v reliéfu vytesány světci sv. Jan Nepomucký, sv. Florián, sv. Ludmila a sv. Václav. Sloup je osazen na hranolovém podstavci, na kterém se nachází nápis: ANO 1700 EX VOTO ANTONIVS MARTINVS FICKAR CUM VXORE SVA POLEXINA Předmětem ochrany jsou Boží muka na parc. č. p. 745/1.