boží muka

Pozdně gotická sloupková boží muka. Nízký krychlový sokl přechází do štíhlého osmihranného dříku, zakončeného opět malou krychlovou hlavicí kopírující sokl. Na dřík dosedá trojúhelníkovitě zakončená ploše hranolová vrcholová nástavba otevřená plochou valenou nikou. Vertikálu niky lemuje reliéfní drobný kříž s rozšířenou patou, příčné rameno velmi krátké. Pod nikou jsou ve dvou kruhových vpadlinách vepsány reliéfní kříže. Ve vrcholu nástavby nad nikou je umístěna jedna kruhová vpadlina s křížem, po jejích stranách reliéfní výzdoba připomínající mušli. Spodní okraj nástavby je na krajích výrazně vyžlaben do náběhu voluty tak, aby část spojená s dříkem byla shodných rozměrů. Boční stěnu nástavby člení mělká obdélná vpadlina. Obdobná, rozměrově větší vpadlina člení i zadní stěnu nástavby, přecházející do trojúhelníkového štítu. Obvod nástavby vymezuje tesaný rámec. Na vrcholu nástavby je umístěn zaoblený kamenný sokl, ze kterého vyrůstá plochý dvouramenný kříž.