boží muka

Kamenná boží muka stojí na nízkém kamenném podstavci. Tvoří je sokl, dřík a kaplička. Sokl má dole podstavec, zaobleně přecházející v mírně užší vlastní hranolový sokl. Na všech čtyřech stěnách soklu je obdélné zrcadlo, nahoře a dole zubovitě vybíhající do tvaru kruhové úseče (na přední stěně je dnes v zrcadle nápis „294.“). Sokl ukončuje vysoká přesahující římsa. Dřík je provedený jako dosti masivní sloup s mírnou entazí a s kruhovou patkou i hlavicí. Na abaku je posazené torzo širokého kamenného kříže (? – v tom případě by šlo o dolní část svislého břevna), na jehož přední straně je litinový korpus Krista (obě tyto části jsou pravděpodobně pozdějšími doplňky). Poznámka: popis odpovídá stavu v srpnu 2006.