boží muka

Kamenná boží muka stojí na nízkém a širokém kamenném podstavci. Tvoří je sokl, dřík a kaplička. Sokl má dole podstavec, konvex-konkávně přecházející ve vlastní hranolový sokl. V dolní části čtyřstěnného dříku je širší podnož, vlastní dřík má okosené hrany (okosení nesahá až ke koncům dříku). Dřík je složený ze dvou kusů, spojených železnou sponou - dolní kus je vyšší. Na dřík navazuje kaplička, jejíž tři strany jsou provedené stejně. Většinu stěny vyplňuje mělká nika, nahoře zakončená do oblouku tvaru mírného oslího hřbetu, nahoře a dole stěnu ukončuje římsa. Na čtvrté straně kapličky obě římsy chybí, nika je zde také – je však větší (nahoře i dole), širší a hlubší. V nice je napsán letopočet „1780“. Kapličku ukončuje značně přesahující profilovaná římsa. Na vrcholu kapličky je ještě kamenný podstavec (?), užší, než horní plocha kapličky. Poznámka: popis odpovídá stavu v srpnu 2006.