boží muka

Drobná boží muka s nízkým toskánským sloupkem, zcela atypicky provedeným postamentem a rovněž tak stříškou. Dominantními prvky v tomto případě jsou rozměrné horizontální desky profilované na okrajích, přesahující ostatní části, jimiž je kryta i kaplice, bez obvyklé stříšky. Nápis na božích mukách: „MVTTER/IESV CHRISTI/IVNGFRAVREIN/LASSE DIR VNS/ANBEFOHLEN/SEIN/1732", tj. „Matko Ježiše Krista, panno čistá, přijmi nás pod svou ochranu (do své péče)“. Ozdobně tvarovaný kalich — hlavice sloupku, nesoucí kaplici božích muk, připomíná pozdně renesanční tvarosloví. Na zadní stěně podstavce jsou reliéfně provedeny nůžky jakožto krejčovské cechovní znamení a na bocích kaplice plastické čtyřlístky — prvek zatím ojedinělý. Nika je obdélná, poměrně hluboká.