autobusová zastávka

V lokalitě Podhůra na okraji katastru Chrudimi je na křižovatce silnic ve volné krajině umístěn přístřešek autobusové zastávky. Jde o otevřený, subtilně vypadající přístřešek na protáhlém půdorysu. Jeho zadní z cihel zděná stěna se na obou koncích oble stáčí a tvoří závětří pro cestující. Plochá, lehce stoupající střecha přístřešku je tvořena tenkou betonovou deskou, předsazenou směrem k silnici. Přesah střechy nesou 4 štíhlé ocelové sloupky, ukotvené do prahu z kamenných desek. Měkké zaoblené tvary se opakují v ukončení bočních zdí i v nárožích střechy. Do boční stěny zastávky je ukotven stožár s osvětlením. Prostředí zastávky dotváří převislý kultivar břízy bělokoré (je typickým prvkem pro krajinářskou architekturu této doby).