augustiniánský klášter s kostelem sv. Vavřince

Areál bývalého augustiniánského kláštera se nachází ve středu obce Pšovka, severně od Mělníka, při Českolipské ulici. Předmětem ochrany je konvent čp. 1111, kostel sv. Vavřince, márnice, hospodářská budova (pivovar), socha sv. Jana Nepomuckého a pozemky vymezeného areálu. Součástí pozemků jsou ohradní zdi. Na ploše památky se nachází objekt fary čp. 1113.