areál zámku

Na západním ukončení táhlého návrší nad údolím řeky Bobravy je situován zámek uzavřené čtyřkřídlé dispozice doplněný dvěma k východu vysunutými samostatnými křídly předzámčí. Křídla předzámčí vymezují vstupní plochu připomínající čestný dvůr orientovanou směrem k východně navazujícímu historickému jádru města. Zámek byl vybudován na místě vrcholně středověkého hradu, který prošel pozdně gotickou přestavbou, a byl do renesančního zámku integrován. Zámek byl v 70. letech 19. století opatřen novými klasicizujícími fasádami, které sjednotily jeho vnější hmotu do strohého vzhledu pozdního „kasárenského“ klasicismu. Hmotná dvoupatrová křídla zámku kryjí valbové střechy protnuté profilovanými hlavicemi komínů. Zámek je od předzámčí na východě a od zahrady na severu oddělen dochovanými obezděnými úseky příkopu překlenutými komunikačními rampami.