areál zámku

Areál liboucheckého zámku stojí v západní části obce, na severozápadním okraji jejího intravilánu, na pravém břehu Cihlářského potoka (Ziegelteich Bach). Na fotografii vedle je pohled na areál od západu. Tvoří jej objekty postavené kolem velkého, zhruba čtvercového dvora, situovaného vzhledem ke světovým stranám nakoso. Na jihozápadní straně stojí 1. obytné křídlo, jehož část má čp. 343. Na severozápadní straně na toto křídlo navazuje 2. bývalá brána zvaná “zámeček”, na ni pak 3. hospodářská budova (upravená dnes pro ustájení koní) a 4. bývalá stodola (dnes jízdárna). Na protější jihovýchodní straně na obytné křídlo vavazuje 5. bývalý ovčín, jehož severovýchodní část má čp. 342 a jihozápadní část je částí čp. 343. Na severovýchodní straně uzavírá dvůr 6. ohradní zeď s branou. Poslední položkou je samotný 7. dvůr, v němž stálo několik památkově nechráněných objektů (hlavně při ohradní zdi), které byly zbourány a z části budou nahrazeny objekty novými. Okolo tohoto čtverce jsou další, památkově nechráněné, části areálu. Na severovýchodní straně je to místní přístupová komunikace, na straně jihovýchodní je novou režnou kamennou zdí obehnaný vnější dvůr, který slouží hlavně jako parkoviště. Před jihozápadní stranou je plocha upravena jako anglický park v jejíž jihovýchodní polovině je zhruba čtvercový rybník s excentricky umístěným kruhovým ostrůvkem přístupným po dřevěné lávce, před severozápadní stranou jsou pak rejdiště pro výcvik koní.