areál kostela Všech svatých

Celý areál je umístěn na mimořádně malebném místě na mírně táhlém svahu uprostřed obce, v její historicky nejstarší části, přibližně v polovině délky lesní lánové vsi. Těleso kostela tvoří výraznou krajinnou dominantu, celkově se jedná o významný architektonický komplex vhodně zakomponovaný do prostoru krajiny. Celý areál doplňuje i architektonicky zajímavá, ale památkově nechráněná budova fary, umístěná východně za úvozem přístupové cesty.