areál kláštera

Areál kláštera a zámku s v jádře románským kostelem Narození Panny Marie je po vrcholně barokní přestavbě prvořadým památkovým celkem. Komplex krom vlastních klášterních budov jako konventu, prelatury (pozdějšího zámku) a tzv. provizoriátu, seskupených kolem kostela s románskou kryptou, tvoří hospodářské zázemí kláštera se stodolami, sýpkou a objekty pivovaru, a dále dvě zahrady – proboštská a konventní doplněné na závěr zámeckým parkem se štěpnicí. Výčet všech částí: kostel Narození Panny Marie, konvent čp. 1, prelatura, refektář, budova provizoriátu, vstupní objekt čp. 2, budova bývalé fary čp. 27, jižní nárožní budova, severní severní budova, sýpka, stodola I, torzo stodoly II a III, pivovar, domek u pivovaru, budova štoků, hospodářská budova u pivovaru, obytná budova čp. 22, lednice, obytná budova čp. 133, salla terrena, zahradnický domek čp. 4, hájovna čp. 145, pavilon se schodištěm, gloriet, sloup se sochou Panny Marie, sousoší Immaculaty, socha Génia I a II, studna se sochou sv. Josefa, arkádová stěna, bazén, mostek s mřížovými vraty, ohrazení trávníku patníky, pergolová terasa se schodištěm, mlýnský náhon s opěrnými zdmi, schodiště se sochařskou výzdobou - soch. výzdoba nedohledána, nádvoří I-IV, hospodářské zázemí, zahrada provizoriátu, zahrada u pivovaru, zahrada u zahradnického domku, konventní zahrada, proboštská zahrada, bývalá štěpnice, zámecký park vč. ohradních, opěrných a tarasních zdí, bran, branek, sochařské výzdoby a schodišť) a pozemky parc. č. st. 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9, 122, 123, 124/1, 124/2, 124/3, 125/2, 125/3, 126, 172, a parc. č. pp. 802/1, 802/2, 803/1, 804/1, 805/1, 806, 807/1, 807/2, 808, 809, 811/2, 812, část pozemku 819/73, 927/1, 27/4, část pozemku 972, katastrální území Doksany, část obce Doksany, okres Litoměřice.