• fara

  areálfara

  Uhlířské Janovice, Uhlířské Janovice, Václavské náměstí 1

  katalogové číslo: 1000147490
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 35687/2-1197

  Areál fary se stodolou a ohradní zdí s pilířovou bránou. Památková ochrana chlévů zrušena v roce 2010. Patrová fara s bohatě zdobenou barokní fasádou a mansardovou střechou. Datována rokem 1763.

 • hospoda

  areálhospoda

  Uhlířské Janovice, Uhlířské Janovice, Kolínská 172

  katalogové číslo: 1000147554
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 35745/2-1192

  Dům s ohradní zdí. Patrový panský dům (hostinec) s ozdobnou štukovou fasádou a zvalbenou sedlovou střechou. Zřejmě pozdně barokní stavba z doby po polovině 18. století. Zadní průčelí s novodobými přístavky.

 • kostel sv. Aloise

  objektkostel sv. Aloise

  Uhlířské Janovice, Uhlířské Janovice

  katalogové číslo: 1000133778
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 22804/2-1190

  Kostel na náměstí s obdélnou trojdílnou lodí, pravoúhlým presbytářem a předstupující patrovou hranolovou věží. Pozdně barokní chrám z let 1767- 1795 (s přerušením) nákladem Aloise z Lichtenštejna. Renovace r. 1860.

 • kostel sv. Jiljí

  areálkostel sv. Jiljí

  Uhlířské Janovice, Uhlířské Janovice

  katalogové číslo: 1000158893
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 46390/2-1191

  Areál kostela s márnicí, sochou sv. Jana Nepomuckého a opěrnou zdí. Neomítnutý kostel sv. Jiljí s obdélnou lodí a polygonálně zakončeným presbytářem. Okna s lomeným obloukem a kružbovými výplněmi. Z 11. století, gotické úpravy, obnova na poč. 20. stol.

 • radnice a soudní budova

  objektradnice a soudní budova

  Uhlířské Janovice, Uhlířské Janovice, Pečírkova 168

  katalogové číslo: 1000121920
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 13011/2-2835

  Rozměrná nárožní patrová budova radnice se střídmě zdobenou fasádou a zvalbenou střechou s vížkou. Postavena na místě starší stavby v roce 1846. Příklad maloměstské radnice z doby před polovinou 19. století.

 • socha sv. Václava

  objektsocha sv. Václava

  Uhlířské Janovice, Uhlířské Janovice

  katalogové číslo: 1000149999
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 38043/2-1195

  Pískovcová socha sv. Václava na hranolovém podstavci. Světec v tradičním pojetí s praporcem s korouhví, štítem s reliéfem orlice a mečem. Z roku 1858 od J. Möldnera z Prahy. Obnovena roku 1928.

 • synagoga a domek rabína

  areálsynagoga a domek rabína

  Uhlířské Janovice, Uhlířské Janovice, Zdravotní č.p. 111

  katalogové číslo: 1191166645
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 105628

  Soubor přízemních staveb - bývalé synagogy a domku rabína. Vznik po požáru v roce 1914. Podle plánů zbraslavského stavitele Josefa Hadraly, pod vedením stavitele Josefa Gallaty. Střídmá eklektická stavba s pozdně secesními a orientalizujícími motivy.

 • sýpka

  objektsýpka

  Uhlířské Janovice, Uhlířské Janovice

  katalogové číslo: 1000132087
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 21215/2-1193

  Patrová zděná sýpka s ozdobnými štíty a sedlovou střechou. Dochovány hodnotné detaily exteriéru a a interiéru (klenuté plackové dvoulodí v přízemí, trámové stropy v patře). Barokní stavba zřejmě z poslední třetiny 17. století nebo z poč. 18. století.

 • zvonička

  objektzvonička

  Uhlířské Janovice, Uhlířské Janovice

  katalogové číslo: 1000127210
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 16637/2-1194

  Dřevěná zvonička blízko kostela sv. Jiljí. Sestává ze dvou sloupků, nesoucích dvojitou kuželovitou stříšku. Ve vrcholu výrazný pravoslavný kříž. Původ kolem roku 1800. Oprava v r. 1965. Zvonek z roku 1926.

 • židovský hřbitov

  areálžidovský hřbitov

  Uhlířské Janovice, Uhlířské Janovice

  katalogové číslo: 1000139021
  památková ochrana: KP
  číslo ÚSKP: 27761/2-1196

  Plocha židovského hřbitova s jediným zachovaným náhrobkem a ohradní zdí. Pozůstatek ohrazeného židovského hřbitova z 30. let 19. století je pietním místem, dokládající zdejší židovské osídlení.

Výčet objektů ve formě náhledové fotografie a základních údajů (název, katalogové/rejstříkové číslo, památková ochrana), někdy (dle stupně naplnění dat) i dalších údajů o objektu (anotace, sloh apod.) Proklikem se dostanete do detailu objektu/památky se všemi dostupnými popisnými údaji, přesnými údaji o památkové ochraně, dostupných souvisejících dokumentech, uložených v systému (jsou postupně doplňovány), které si můžete prohlédnout a odkazu do mapy.